Değerli müşterimiz sadece Türkiye değil tüm dünyada referanslarımız mevcuttur. Ancak yapılan uluslararası gizlilik anlaşması gereği referans verememekteyiz.

HİZMET SÖZLEŞMESİ
DEDEKTİF Hizmetlerinin Sağlanması İçin

____ №

İstanbul «____» ___________ 201_

Bireysel girişimci ______, ayrıca “Hukuku (03/11/92 tarihli ___________________ tarafından verilen lisans N _________ tarihli ____________ ve” Özel Dedektif Türkiye ve Güvenlik Aktivite ” Kanunu temelinde hareket aşağıdaki Anlaşmayı imzalamışlardır, “bir yandan, ve _____________________ daha olarak anılacaktır” Yüklenici “), bundan sonra” diğer taraftan,

Müşteri:

SÖZLEŞME VE KONU 1
(sağlanan hizmetlerin içeriği)

Yüklenici:
1.1. “Yüklenici” Müşteri tarafından yetkilendirilmiş tir ve  Aşağıdaki dedektif hizmetleri sağlar. Kanunun 3:

1.1.1. Bütün taraflarla sözleşmeli olarak hukuk ve ceza davaları ile ilgili veri toplama dahil
1.1.2. Pazar araştırması, iş görüşmeleri için bilgi toplama, kredi kapasitesi veya güvenilmez iş ortakları .. belirleme
1.1.3. Iş logoları ve marka adları, haksız rekabet izinsiz kullanımı vakalarının belirlenmesi, yanı sıra bilginin açıklanması ticari sır olarak anılacaktır.
1.1.4. Istihdam sürecinde ve gibi (kendi yazılı onayıyla) bireylerin biyografik ve diğer verilerin netleştirilmesi.
1.1.5. İnsanları kayıp arama.
1.1.6. Bireyler hakkında ön araştırma.
1.1.7. Bütün taraflarla sözleşmeli olarak ceza davaları hakkında delil bilgi toplanması
(Verilen dedektif hizmet türünü altını çiziniz).
1.1.8. Müşteri ile sözleşmeli olarak, kayıp çocuk aramak ve Ara borçlular veya mal Arama

1.2. “Müşteri” anlaşmaya göre sağlanan hizmetlerin içeriği belirtir ve her iki taraf için uygun bir hizmet sunulması için gerekli “Yüklenici” tam ve doğru bilgiye üzerinde eller (sözlü, yazılı ya da elektronik) oluştururlar. Sağlanan hizmetlerin belirli görevleri (içerik) özetlemek mümkün olup olmadığını durumda, bu fıkrada belirtilen gerekir ______________________________________________

Sözleşme Kapsamındaki Faaliyetlerin Ve Ana Yükümlülüklerinin İçin Kısıtlamalar

2.1. Hizmetler “Müteahhit” gerçekleştirirken Kanunun 5. maddesinde öngörülen aşağıdaki temel teknikler kullanır:
– vatandaşların ve yetkililerin sözlü sorgulama (kendi rızası üzerine);
– Soruşturma;
– (Sahiplerinin yazılı izni üzerine) nesnelerin ve belgelerin incelenmesi;
– Binalar, bina ve diğer tesislerin dış denetim;
– Gözetim yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere gerekli bilgileri elde etmek;
– Video ve ses kayıtları, filme ve fotoğrafçılık, teknik ve yaşam ve sağlık vatandaşların ve çevreye zarar olmayan diğer araçların kullanımı yanı sıra, araç radyo ve telefon iletişimi.

2.2. Paragraf 2.1’de belirtilen eylemlere ek olarak. “Yüklenici” İşbu Anlaşma kapsamında hizmet veren sürecinde aşağıdaki eylemleri yerine getirebilecek:
– Türkiye vatandaşları için geçerli mevcut mevzuat tarafından yasaklanmış değil herhangi bir diğer faaliyetleri.

2.3. “Yüklenici” makale 1 ve Kanunun 7’ye göre aşağıdaki eylemleri yerine getirmek için yetkilendirilmiş değildir:
– Soruşturma organlarının münhasır yetkisi kanunla verilen herhangi bir soruşturma / arama faaliyetleri gerçekleştirin;
– Yasalar hazırlamak veya işlenen suçların gerçekler gelen gizlemek;
– Bir kolluk görevlisi olmak Pretend;
– Kişisel yaşam ve bazı kişilerin siyasi ve dini inançları ile ilgili bilgi toplayın;
– İlgili görevlileri veya bireylerin yazılı izni olmadan ofis ya da diğer tesislerinde fotoğrafını, video ve ses kaydı yapılamaz;
– Hak ve vatandaşların özgürlüğünü ihlal ettiği eylemleri Resort;

– Vatandaşların yaşam, sağlık, onur, haysiyet ve mülkiyet durumlarını tehlikeye sokan işlemler yapılamaz;
– Materyalleri tahrif veya müşteri yanıltmak;
– Yaşam ve sağlık vatandaşların ve müşteri mülkiyet (ya da) koruma koruma konulara ilişkin bilgiler dahil olmak üzere, mevcut sözleşme kapsamında eylemler, yürütme işlemi sırasında toplanan müşteri hakkında bilgi ifşa veya bunları kullanmak müşterinin veya Türkiye Federasyonu mevzuatın öngördüğü nedenler dışında herhangi bir üçüncü kişiler lehine, için çıkarlarına aykırı herhangi bir amaç için;
– Diğer kişiler tarafından kullanılmak üzere Transferi ajansın lisans;
– Kullanım belgeleri ve sorumluluk bu alanda yetkili resmi makamlarca işlem soruşturma / arama faaliyetlerinde elde edilen diğer bilgiler;

– Türkiye mevzuatına göre kurulan prosedüre aykırı olarak, soruşturma sorumlu organlarının özel ve analitik veri tabanlarında mevcut bilgileri kullanın. Yazışmalar, telefon konuşmaları ve telgraf iletişimi, gizliliğini ihlal veya kişi veya mal dokunulmazlığı ihlali ile ilgili soruşturma faaliyetlerinin yürütülmesi yürürlükteki mevzuat uyarınca ücretleri yol açar.

2.4. “Yüklenici” da izin verilmez:
– atanan teknik araçları kullanın münhasıran soruşturma / arama faaliyeti gizli gözetim organları için (tasarlanmış, uyarlanmış);
– Paragraf 1.1 kapsamında değildir hizmetler sağlayın. İşbu Anlaşmanın;
– Depolama teknik araçlar ve (veya) resmi belgelerin yerlere kontrolleri sırasında yetkililere lisans, bu tür görevlilerinin erişim sağlamak için başarısızlık gibi işlemleri Concede.

2.5. Mevcut anlaşma ve sağlanan hizmetler için hareket Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca beş yıl süreyle muhafaza edilir.

Müşteri 3 Dedektif, Hizmetlerin Maliyeti

3.1. “Müşteri” (gayrimenkul, araç, vb) ve mevzuata uygun olarak uygulanabilir teknik araçların yerleştirilmesi ait nesneleri kalmak ile bağlantılı dedektif hizmetleri verirken, “Müşteri” kopyaları ile “Yüklenicinin” sağlayacaktır belirtilen özellik için mülkiyet (kira, devren veya bertaraf diğer hak) belgelerin.

3.2. “Müşteri” derhal idari veya tahkim (yargı) organlarının parçası paragrafında 3.1’de belirtilen mülkiyet hakları konusunda aslında bir mücadele “Yükleniciye” bildirecektir.

3.3. Bu paragraf “Yüklenici” adına Müşterinin mülkiyet video ve ses kaydı, film çekimi ve fotoğraf kullanımı için “Müşteri” nin yazılı izni öngörmektedir.
3.3. Hizmetlerin maliyet:
“Müşteri” işbu Anlaşmanın (hizmetlerin maliyet numaraları) Ek N1 temelinde “Yüklenici” tarafından sağlanan hizmetler için ödediği; Anlaşma kapsamındaki hizmetlerin maliyetini tanımlamak mümkündür durumlarda, onlar devletler bu paragrafta şunlardır:
– Peşin ödeme __________ . ____ dedektif. (KDV dahildir);
– Nihai ödeme __________ . ____ dedektif. (KDV dahildir);
– Anlaşma _ ________ toplam tutar. ____ dedektif. (KDV dahildir).
(Not: KDV uygulanmaz nedeniyle vergilendirme basitleştirilmiş forma)

3.4. İşbu Anlaşma hizmetlerin yerine getirilmesi sürecinde tarafların karşılıklı mutabakat ile ödeme miktarlarının düzeltme sağlar. Anlaşma avans öngörülüyor, bu Anlaşmaya göre arızi masraflar için tasarlanmıştır ve iade edilmez.

TARAFLARIN 4 SORUMLULUKLARI

4.1. Taraflar yürürlükteki mevzuat uyarınca mevcut Anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini veya yanlış yerine getirilmesi yerine getiremediği takdirde sorumludur.

SÖZLEŞMENİN 5. ŞARTLARI

5.1. İşbu Anlaşma __________and için ______ bir süre için imzalanmış belirtilen süre sonuna kadar, ya da taraflardan birinin tek taraflı fesih kadar geçerlidir.
5.2. Tek taraflı fesih fesih için ve her iki taraf arasında yazılı bildirim üzerine aklın zorunlu göstergesi gerektirir. Yazılı bildirimin alındığı günü sona kadar Anlaşma kabul edilecektir.
5.3. Eşit yasal yetkiye sahip hem de Bu Anlaşma iki nüsha olarak yapılır.
5.4. Anlaşma Taraflarca imzalandığı andan itibaren yürürlüğe girer.
5.5. Bu anlaşma gizlilik esasına göre yapılır ve Türkiye Cumhuriyeti kanun hükümleri geçerli mevzuatın öngördüğü durumlar haricinde, herhangi bir üçüncü şahıslara ifşa edilmeyecektir. Anlaşma kapsamında içerik ve maliyet hizmetlerinin yanı sıra sunulan hizmetlerin raporlar tarafların ticari sır olarak kabul edilir ve üçüncü şahıslara ifşa edilmeyecektir.Kişisel veriler kimseye verilemez. Verinin sahibinin iznine bağlıdır.
5.6. Taraflar birbirlerinin yükümlülüklerinden sorumlu tutulamaz, burada belirtilen değil.
5.7. Hizmet ve Anlaşma kapsamındaki diğer ihtilaflar için ödemelerde herhangi bir anlaşmazlık taraflar arasında müzakereler yoluyla çözülmesi ve anlaşmazlık durumunda mahkemede edilecektir.

ANLAŞMASI

6.ÖZEL KOŞULLAR

BANKA DETAYLAR VE İMZALAR:

“Dedektif” “Müşteri”
Bireysel girişimci ________________
Adres ____________________________
Tel ________________________________
Banka ______________________________
Banka kimlik kodu _______________
Hesap numarası ______________________
Muhabir hesabı ________________
Vergi referans numarası _________________
______________________/ ________________ /